Opieka, komunikacja i aktywizacja osób z demencją
Trzy kluczowe słowa. Jedno wydarzenie. Skonfrontuj teorię z praktyką.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z I edycji Sympozjum "Z Tobą dam radę”

Podczas pierwszej edycji Sympozjum „Z Tobą dam radę! Opieka, komunikacja i aktywizacja osób z chorobą Alzheimera
i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia”, która odbyła się 10. grudnia 2016 roku, poruszyliśmy niezwykle ważny
i aktualny problem, jakim są choroby otępienne. W warsztatach i wykładach wybitnych ekspertów z dziedziny neurologii
i neuropsychologii wzięło udział ponad 150 uczestników oraz grupa cenionych specjalistów.

Serdecznie zapraszamy na drugą edycję wydarzenia, która odbędzie się już 8. grudnia 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie!

O sympozjum

Akademia Opiekunów już po raz drugi organizuje Sympozjum „Z Tobą dam radę – Opieka, komunikacja i aktywizacja osób z demencją”. 8. grudnia 2017 roku znów zgromadzimy w jednym miejscu, w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, przedstawicieli świata nauki, medycyny, opiekunów zawodowych i rodzinnych. Umożliwimy tak różnym środowiskom dialog, wymianę doświadczeń, skonfrontowanie teorii z praktyką. Zastanowimy się nad rolą opiekuna osoby z demencją, odpowiemy na jego pytania i wątpliwości, pomożemy przezwyciężyć lęk, strach czy zniechęcenie.

Program tegorocznego wydarzenia podzieliliśmy na trzy sesje tematyczne: Opieka, Komunikacja i Aktywizacja. Każda z części zakończy się panelem dyskusyjnym i krótkim podsumowaniem. Oddamy również głos publiczności, która będzie mogła zadawać pytania i włączać się do dyskusji.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI!
9:30 - 9:40
Tomasz Piłat - Dyrektor Akademii Opiekunów
Otwarcie Sympozjum, przywitanie gości
9:40 - 10:00
mgr Agnieszka Salon
Starość. Społeczne i kulturowe konsekwencje starzenia się.
OPIEKA
10:00 - 10:20
mgr Marlena Meyer
„Co się dzieje w świecie opieki, o czym musimy wiedzieć?”
10.20 - 10.50
prof. Tadeusz Parnowski
„Zaburzenia zachowania w otępieniu – jak sobie radzić?”
10.50 - 11.15
dr Michał Gwiżdż
Praca z członkami rodziny chorego na przykładzie Grupy Wsparcia dla Opiekunów
Przerwa kawowa - 15 minut
11.30 - 11.55
mgr Daniel Wójcik
Zaburzenia nastroju w przebiegu chorób otępiennych
12.15 - 12.30
Dyskusja
12.30 - 12.45
Prof. Jerzy Vetulani - wspomnienie
Przerwa kawowa - 15 minut
KOMUNIKACJA
13.00 - 13.20
mgr Marlena Meyer
"O czym nas nie uczą?" Relacja z sympozjum “Jak uzupełnić lukę edukacyjną w opiece w demencji?", Positive Approach to Care, sierpień 2017, Londyn
13.20 - 13.40
mgr Michalina Marek
Rola komunikacji językowej w procesie terapeutycznym otępienia typu Alzheimerowskiego
13.40 - 14.10
dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
Najbliższa mi osoba ma chorobę otępienną - co to dla mnie oznacza?
14.10 - 14.25
Dyskusja
14.25 - 15.10
Przerwa na lunch
AKTYWIZACJA
15.10 - 15.30
mgr Marlena Meyer
"Sześć kawałków układanki, czyli dlaczego nam nie wychodzi?"
15.30 - 16.00
mgr Małgorzata Dzienniak
Ćwiczenia funkcji poznawczych jako jedna z form ogranizacji czasu na różnych etapach zaawansowania zespołu otępiennego
16.00 - 16.30
mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska
mgr Szymon Chrobak
Centrum Spotkań - nowa forma zintegrowanego wsparcia osób z demencją i ich rodzin
16.30 - 16.45
Dyskusja
16.45 - 17.10
dr Katarzyna Kissimova-Skarbek
Wykład podsumowujący - Koszty obciążenia społeczeństw chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia.
17.10 - 17.30
Zakończenie
Prelegenci
 • dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
 • dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
  dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
  Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, psycholog kliniczny w Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z demencją. Laureatka licznych nagród i stypendiów (m.in. stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców).
 • dr hab. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
 • dr hab. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
  dr hab. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
  Specjalista neurolog i psycholog w Klinice Neurologii Collegium Medicum UJ, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka licznych publikacji naukowych oraz recenzentka publikacji w czasopismach medycznych. Specjalizuje się w badaniu i leczeniu chorób zwyrodnieniowych mózgu w tym otępień, między innymi choroby Alzheimera.
 • mgr Małgorzata Dzienniak
 • mgr Małgorzata Dzienniak
  mgr Małgorzata Dzienniak
  Psycholog kliniczny i neuropsycholog. Jej głównym obszarem zainteresowań jest diagnostyka i terapia zespołów otępiennych. Praktyk, od 12 lat pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Łódzkim Towarzystwie Alzheimerowskim bezpośrednio z chorymi i ich opiekunami. Współautorka kilku zeszytów ćwiczeń funkcji poznawczych dla osób z zespołami otępiennymi.
 • mgr Agnieszka Salon
 • mgr Agnieszka Salon
  mgr Agnieszka Salon
  Ukończyła studia z zakresu neurologopedii i na co dzień zajmuje się pracą z osobami po udarach, urazach mózgu i z zespołami otępiennymi. Pracuje w szpitalu specjalistycznym w Krakowie na oddziale neurologii oraz prowadzi prywatną praktykę. Obszar jej zainteresowań badawczych to ludzie starsi oraz konsekwencje starzenia się społeczeństwa. Zajmuje się również tematem opieki nieformalnej  i sytuacją opiekunów nieformalnych w Polsce. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych, pisze artykuły oraz rozpoczęła studia doktoranckie.
 • mgr Marlena Meyer
 • mgr Marlena Meyer
  mgr Marlena Meyer
  Pierwszy w Polsce trener w innowacyjnym amerykańskim programie edukacji o demencji „Positive Approach to Care™”. Gerontopedagog, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Gdańskiego, dyplomowany nauczyciel Montessori. Tworzy autorskie, dedykowane materiały dydaktyczne do terapii zajęciowej z seniorami na bazie "Montessori Method for Dementia".
 • dr Michał Gwiżdż
 • dr Michał Gwiżdż
  dr Michał Gwiżdż
  Psycholog, rosjoznawca, doktor nauk humanistycznych. Certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwent Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej. Wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Od kilkunastu lat pracuje w krakowskim ośrodku prowadzonym przez Małopolską Fundację Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera.
 • mgr Michalina Marek
 • mgr Michalina Marek
  mgr Michalina Marek
  1210Logopeda (w trakcie studiów neurologopedycznych), filolog polski, specjalista terapii ręki. Współpracuje z kilkoma domami pomocy społecznej, w których obejmuje terapią logopedyczną dorosłych i seniorów. Prowadzi prywatną praktykę logopedyczną. W centrum jej naukowych zainteresowań znajduje się neurolingwistyka oraz procesy językowe w chorobach dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych. Jest autorką publikacji i czynnym uczestnikiem konferencji krajowych i międzynarodowych.
 • mgr Daniel Wójcik
 • mgr Daniel Wójcik
  mgr Daniel Wójcik
  Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta. Na co dzień zajmuje się diagnostyką neuropsychologiczną i terapią osób starszych we Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim oraz poradni zaburzeń pamięci „Anima” w Wałbrzychu. Współautor i realizator projektów skierowanych do osób starszych z otępieniem i zagrożonych otępieniem. Członek zarządu Dolnośląskiej Fundacji Alzheimerowskiej, która od dwóch lat organizuje, m.in. bezpłatne badania pamięci dla wrocławskich seniorów. Absolwent studiów podyplomowych „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński.
 • mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska
 • mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska
  mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska
  Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, filolog. Na co dzień zajmuje się głównie psychoterapią. Pracuje m.in. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu na oddziale ogólnopsychiatrycznym z częścią psychogeriatryczną oraz w Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego. Prowadzi również diagnostykę neuropsychologiczną i treningi funkcji poznawczych dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy „Na Ciepłej” oraz grupę wsparcia dla opiekunów osób chorujących na choroby neurodegeneracyjne.
 • mgr Szymon Chrobak
 • mgr Szymon Chrobak
  mgr Szymon Chrobak
  Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w specjalności muzykoterapia. Zajmuje się muzykoterapią skierowaną głównie do seniorów z zespołami otępiennymi w ośrodkach stałego i dziennego pobytu, w tym w Dziennym Domu Pomocy „Na Ciepłej”, Domu Seniora "Angel Care" oraz w Bonifraterskim Centrum Opieki Hospicyjnej we Wrocławiu. Podejmuje również działania na rzecz aktywizacji osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zarejestruj się!
Organizator

AKADEMIA OPIEKUNÓW powstała, aby wspierać osoby, firmy
i instytucje, działające w obszarze opieki domowej dla seniorów. Naszą misją jest przekazywanie specjalistycznej wiedzy opiekunom zawodowym i rodzinnym w przystępnej i praktycznej formie. W tym celu tworzymy autorskie programy aktywizacji osób niesamodzielnych - szczególnie seniorów, cierpiących na choroby otępienne, rozpowszechniamy wiedzę o demencji i uczymy pozytywnego podejścia do opieki.

>>>

Naszą Akademię tworzy zespół ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzimy szkolenia
i warsztaty, podczas których koncentrujemy się na rozwiązywaniu codziennych problemów i trudności, jakie niesie ze sobą opieka oraz na praktycznych aspektach pracy opiekunów. Organizujemy również spotkania tematyczne, konferencje i sympozja, zapraszając do współpracy naukowców i praktyków różnych specjalizacji, w tym neurologów, biologów, dietetyków, fizjoterapeutów, psychologów.

W naszej pracy stosujemy urozmaicone metody dydaktyczne. Poza szkoleniami i warsztatami stacjonarnymi, prowadzimy również szkolenia e-learningowe, nagrywamy filmy instruktażowe i organizujemy telefoniczne dyżury eksperckie. Materiały dydaktyczne publikujemy na specjalnie do tego celu przeznaczonej edukacyjnej platformie internetowej.

Organizujemy również spotkania tematyczne, warsztaty, sympozja, zapraszając do współpracy naukowców
i praktyków różnych specjalizacji, w tym neurologów, biologów, dietetyków, fizjoterapeutów i innych.

www.akademiaopiekunow.pl

<<<
PARTNER STRATEGICZNY
PARTNER MERYTORYCZNY
PARTNERZY WYDARZENIA