Opieka, komunikacja i aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia.
Trzy kluczowe słowa. Jedno wydarzenie. Skonfrontuj teorię z praktyką.

Specjalistyczna wiedza w przystępnej formie – relacja z I edycji Sympozjum "Z Tobą dam radę”

Podczas grudniowego Sympozjum „Z Tobą dam radę! Opieka, komunikacja i aktywizacja osób z chorobą Alzheimera
i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia” poruszyliśmy niezwykle ważny i aktualny problem, jakim są choroby otępienne. W warsztatach i wykładach wybitnych ekspertów z dziedziny neurologii i neuropsychologii wzięło udział ponad 150 uczestników oraz grupa cenionych specjalistów.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z Sympozjum i serdecznie zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia!

O sympozjum

Organizowane przez Akademię Opiekunów sympozjum porusza niezwykle ważny społecznie temat. Jako starzejące się społeczeństwo powinniśmy zmierzyć się z faktem, że z roku na rok choroby otępienne dotykać będą coraz większej liczbę osób. Warto zastanowić się, jak wpływa to na jakość życia osób na nie cierpiących oraz ich bliskich i opiekunów. Na sympozjum poruszymy praktyczne zagadnienia dotyczące codziennego życia chorych i ich opiekunów. Będzie również czas na dyskusję i oraz na praktyczne warsztaty z ekspertami.

Sympozjum przeznaczone jest dla osób mających na co dzień styczność z osobami dotkniętymi chorobami otępiennymi – rodzinom, opiekunom, lekarzom i ekspertom. Celem organizatorów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy w przystępnej formie.

Program sympozjum podzieliliśmy na trzy sesje tematyczne: symptomy, aktywizacja i perspektywy. W dyskusji na zakończenie wezmą udział wszyscy prelegenci.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI!
Prelegenci
 • prof. Jerzy Vetulani
 • prof. Jerzy Vetulani
  prof. Jerzy Vetulani
  Wybitny psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych. Znawca procesów zachodzących z ludzkim mózgu, posiadający dar mówienia w sposób ciekawy i merytoryczny, a jednocześnie w pełni zrozumiały dla odbiorcy. Honorowy członek Indian Academy of Neurosciences, członek Polskiej Akademii Nauk, laureat prestiżowych nagród, współautor wielu publikacji, wykładowca.
 • dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
 • dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
  dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
  Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, psycholog kliniczny w Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z demencją. Laureatka licznych nagród i stypendiów (m.in. stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców).
 • dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek
 • dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek
  dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek
  Lekarz medycyny, dietetyk, żywieniowiec, Kierownik Zakładu Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Autor wielu podręczników i publikacji w zakresie dietetyki. Zajmuje się realizacją potrzeb żywieniowych sportowców, osób chorych na cukrzycę, osteoporozę oraz osób z chorobami neurodegeneracyjnymi.
 • dr hab. Aneta Domagała
 • dr hab. Aneta Domagała
  dr hab. Aneta Domagała
  Językoznawca i logopeda, adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w problematyce patologii mowy w otępieniu – jest autorką monografii „Zachowania językowe w demencji”, „Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera”, „Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim”, poradnika zawodowego „Choroba Alzheimera – komunikacja z chorym” oraz zeszytów ćwiczeń dla chorych oraz w problematyce komunikacji pisemnej i jej zaburzeń. Od 15 lat jest członkiem Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
 • dr hab. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
 • dr hab. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
  dr hab. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
  Specjalista neurolog i psycholog w Klinice Neurologii Collegium Medicum UJ, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka licznych publikacji naukowych oraz recenzentka publikacji w czasopismach medycznych. Specjalizuje się w badaniu i leczeniu chorób zwyrodnieniowych mózgu w tym otępień, między innymi choroby Alzheimera.
 • dr Michał Gwiżdż
 • dr Michał Gwiżdż
  dr Michał Gwiżdż
  Psycholog, rosjoznawca, doktor nauk humanistycznych. Certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwent Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej. Wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Od kilkunastu lat pracuje w krakowskim ośrodku prowadzonym przez Małopolską Fundację Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera.
 • mgr Bogusława Bober-Płonka
 • mgr Bogusława Bober-Płonka
  mgr Bogusława Bober-Płonka
  Absolwentka psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i specjalista psychologii klinicznej. Pracuje jako neuropsycholog i logopeda - terapeuta afazji. Doktorantka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, asystentka w Zakładzie Neurobiologii i Neuropsychologii IPS UJ, wykładowca oraz koordynator kilkunastu przedmiotów. Autorka i współautorka publikacji z zakresu neuropsychologii klinicznej. Starszy Specjalista w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Doświadczony praktyk w zakresie szeroko rozumianej diagnozy i terapii neuropsychologicznej w warunkach ambulatoryjnych.
 • mgr Małgorzata Dzienniak
 • mgr Małgorzata Dzienniak
  mgr Małgorzata Dzienniak
  Psycholog, obecnie kończy specjalizację z psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii. Jej głównym obszarem zainteresowań jest diagnostyka i terapia zespołów otępiennych. Praktyk, od 10 lat pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Łódzkim Towarzystwie Alzheimerowskim bezpośrednio z chorymi i ich opiekunami. Współautorka kilku zeszytów ćwiczeń funkcji poznawczych dla osób z zespołami otępiennymi.
 • mgr Agnieszka Salon
 • mgr Agnieszka Salon
  mgr Agnieszka Salon
  Ukończyła studia z zakresu neurologopedii i na co dzień zajmuje się pracą z osobami po udarach, urazach mózgu i z zespołami otępiennymi. Pracuje w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Krakowie oraz prowadzi prywatną praktykę. Obszar jej zainteresowań badawczych to procesy starzenia się i wynikające z nich dysfunkcje, jak również opieka nieformalna i sytuacja opiekunów nieformalnych w Polsce. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych, pisze artykuły. Rozpoczęła studia doktoranckie.
 • mgr Marlena Meyer
 • mgr Marlena Meyer
  mgr Marlena Meyer
  Pierwszy w Polsce trener w innowacyjnym amerykańskim programie edukacji o demencji „Positive Approach to Care™”. Gerontopedagog, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Gdańskiego, dyplomowany nauczyciel Montessori. Tworzy autorskie, dedykowane materiały dydaktyczne do terapii zajęciowej z seniorami na bazie "Montessori Method for Dementia".
Zarejestruj się!
Organizator

AKADEMIA OPIEKUNÓW wspiera podmioty działające w branży opieki domowej dla seniorów, oferując im specjalistyczne usługi szkoleniowo-doradcze. >>>

Obejmują one:

 1. rozwijanie kompetencji zawodowych opiekunów zajmujących się osobami, u których zdiagnozowano chorobę otępienną,
 2. podnoszenie kwalifikacji językowych polskich opiekunów pracujących za granicą (stacjonarne i Internetowe kursy niemieckiego).

Misją AKADEMII OPIEKUNEK jest przekazywanie specjalistycznej wiedzy w przystępnej i praktycznej formie osobom zajmującym się opieką nad seniorami.

W tym celu tworzymy autorskie programy aktywizacji osób niesamodzielnych, szkolimy i doradzamy.

Naszą Akademię tworzy zespół ekspertów w dziedzinie opieki nad seniorami. W pracy stosujemy urozmaicone metody dydaktyczne, w tym e-learning, filmy instruktażowe, czy telefoniczne dyżury eksperckie. Materiały dydaktyczne publikujemy na specjalnie do tego celu przeznaczonej edukacyjnej platformie internetowej. Od 2015 roku współpracujemy z firmą ATERIMA MED zapewniając jej personelowi specjalistyczne wsparcie merytoryczne oraz organizując profesjonalne kursy językowe.

Organizujemy również spotkania tematyczne, warsztaty, sympozja, zapraszając do współpracy naukowców i praktyków różnych specjalizacji, w tym neurologów, biologów, dietetyków, fizjoterapeutów i innych.

www.akademiaopiekunek.pl

<<<
Partnerzy