17.11.2016
Do kogo kierujemy sympozjum?
Sympozjum to odpowiedź na istotny społecznie problem, jak propagować wiedzę dotyczącą skutecznego sprawowania opieki nad osobami z chorobami otępiennymi.
Jako społeczeństwo musimy zmierzyć się z demograficznymi faktami: choroby neurozwyrodnieniowe (otępienne), dotykają co roku wielu spośród z nas. Koniecznym zatem okazuje się zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z wyzwaniami codzienności, w jakiej znaleźli się chorzy i ich opiekunowie.

Z konsekwencjami chorób otępiennych każdego dnia mierzą się nie tylko sami pacjenci, ale również ich bliscy, opiekunowie oraz specjaliści zawodowo zajmujący się tą grupą chorych. Zauważyliśmy zatem potrzebę swoistej wymiany wiedzy i cennych praktyk, co mamy nadzieję, usprawni proces OPIEKI i AKTYWIZACJI.

Pragniemy umożliwić szerokiej grupie odbiorców dotarcie do specjalistycznej wiedzy przełożonej na język praktyki, dlatego do udziału w sympozjum zaprosiliśmy ekspertów z różnych dziedzin.

Sympozjum kierujemy przede wszystkim do specjalistów i osób zawodowo zajmujących się opieką: neurologów, psychiatrów, geriatrów, lekarzy rodzinnych, psychologów, logopedów, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych, pracowników domów opieki dziennej i stacjonarnej oraz pracowników socjalnych, jak i do profesjonalnych opiekunów osób starszych. Zapraszamy także opiekunów nieformalnych, członków rodzin chorych oraz studentów kierunków medycznych, pedagogicznych i opiekuńczych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w sympozjum zachęcamy do rejestracji.

 
Zarejestruj się!
powrót do listy aktualności