Opieka, komunikacja i aktywizacja osób z demencją
Trzy kluczowe słowa. Jedno wydarzenie. Skonfrontuj teorię z praktyką.

Zobacz krótką relację z II edycji Sympozjum "Z Tobą dam radę”

Na świecie jest ponad 47 milionów, a w Polsce ponad 500 000 osób chorych na demencję. Właśnie temu tematowi poświęciliśmy 8 grudnia 2017 roku II edycję Sympozjum „Z Tobą dam radę!” – Opieka, Komunikacja, Aktywizacja, organizowanego przez Akademię Opiekunów.

Już teraz zapraszamy na III edycję Sympozjum – szczegóły wkrótce!

O sympozjum

Akademia Opiekunów już po raz drugi organizuje Sympozjum „Z Tobą dam radę – Opieka, komunikacja i aktywizacja osób z demencją”. 8. grudnia 2017 roku znów zgromadzimy w jednym miejscu, w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, przedstawicieli świata nauki, medycyny, opiekunów zawodowych i rodzinnych. Umożliwimy tak różnym środowiskom dialog, wymianę doświadczeń, skonfrontowanie teorii z praktyką. Zastanowimy się nad rolą opiekuna osoby z demencją, odpowiemy na jego pytania i wątpliwości, pomożemy przezwyciężyć lęk, strach czy zniechęcenie.

Program tegorocznego wydarzenia podzieliliśmy na trzy sesje tematyczne: Opieka, Komunikacja i Aktywizacja. Każda z części zakończy się panelem dyskusyjnym i krótkim podsumowaniem. Oddamy również głos publiczności, która będzie mogła zadawać pytania i włączać się do dyskusji.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI!
8:30 - 9:30
Rejestracja uczestników
9:30 - 9:40
dr Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej
Tomasz Piłat, Dyrektor Akademii Opiekunów
Otwarcie Sympozjum
9:40 - 10:00
mgr Agnieszka Salon
Starość. Społeczne i kulturowe konsekwencje starzenia się.
OPIEKA
10:00 - 10:20
mgr Marlena Meyer
Co się dzieje w świecie opieki, o czym musimy wiedzieć?
10.20 - 10.50
prof. Tadeusz Parnowski
Zaburzenia zachowania w otępieniu – jak sobie radzić?
10.50 - 11.15
dr Michał Gwiżdż
Praca z członkami rodziny chorego na przykładzie Grupy Wsparcia dla Opiekunów
11.15 – 11.30
Przerwa kawowa
11.30 - 11.55
mgr Daniel Wójcik
Zaburzenia nastroju w przebiegu chorób otępiennych
11.55 - 12.10
Dyskusja panelowa
12.10 - 12.20
Prof. Jerzy Vetulani - wspomnienie
12.20 - 12.35
Przerwa kawowa
KOMUNIKACJA
12.35 – 12.55
mgr Marlena Meyer
"O czym nas nie uczą?" Relacja z sympozjum “Jak uzupełnić lukę edukacyjną w opiece w demencji?", Positive Approach to Care, sierpień 2017, Londyn
12.55 – 13.15
mgr Michalina Marek
Rola komunikacji językowej w procesie terapeutycznym otępienia typu Alzheimerowskiego
13.15 – 13.45
dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
Najbliższa mi osoba ma chorobę otępienną - co to dla mnie oznacza?
13.45 – 14.00
Dyskusja panelowa
14.00 – 15.00
Przerwa na lunch
AKTYWIZACJA
15.00 – 15.20
mgr Marlena Meyer
Sześć kawałków układanki, czyli dlaczego nam nie wychodzi?
15.20 – 15.50
mgr Małgorzata Dzienniak
Ćwiczenia funkcji poznawczych jako jedna z form ogranizacji czasu na różnych etapach zaawansowania zespołu otępiennego
15.50 – 16.10
dr hab. n. med. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
Zaburzenia zachowania oraz zaburzenia psychotyczne i afektywne w demencji
16.10 – 16.40
mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska, mgr Szymon Chrobak
Centrum Spotkań - nowa forma zintegrowanego wsparcia osób z demencją i ich rodzin
16.40 – 17.00
Dyskusja panelowa
17.00 - 17.30
dr Katarzyna Kissimova-Skarbek
Wykład podsumowujący – Koszty obciążenia społeczeństw chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia
17.30 – 17.45
Zakończenie
Prelegenci
 • dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
 • dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
  dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
  Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, psycholog kliniczny w Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z demencją. Laureatka licznych nagród i stypendiów (m.in. stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców).
 • dr hab. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
 • dr hab. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
  dr hab. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
  Specjalista neurolog i psycholog w Klinice Neurologii Collegium Medicum UJ, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka licznych publikacji naukowych oraz recenzentka publikacji w czasopismach medycznych. Specjalizuje się w badaniu i leczeniu chorób zwyrodnieniowych mózgu w tym otępień, między innymi choroby Alzheimera.
 • prof. Tadeusz Parnowski
 • prof. Tadeusz Parnowski
  prof. Tadeusz Parnowski
  Lekarz specjalista psychiatra, psychogeriatra oraz organizator i kierownik pierwszego oddziału psychogeriatrycznego i Poradni Zaburzeń Pamięci w Polsce założonych w 1992 roku. W latach 1991-2003 założyciel i prezes Zarządu Polskiej Fundacji Alzheimerowskiej oraz członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Opieki nad Osobami z Chorobą Alzheimera oraz członek Rady Programowej Towarzystwa. W roku 1994 otrzymał nagrodę Fundacji Australijskiej POL-KUL za działania na rzecz osób z chorobą Alzheimera. W latach 1995-2003 był wiceprzewodniczącym Sekcji Psychogeriatrii i choroby Alzheimera Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2010 roku profesor pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Alzheimer Europe oraz International Psychogeriatric Association. Jest współautorem czterech książek, w tym poradnika dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera. Aktualnie jest przewodniczącym PTPG i członkiem RJP PAN.
 • mgr Małgorzata Dzienniak
 • mgr Małgorzata Dzienniak
  mgr Małgorzata Dzienniak
  Psycholog kliniczny i neuropsycholog. Jej głównym obszarem zainteresowań jest diagnostyka i terapia zespołów otępiennych. Praktyk, od 12 lat pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Łódzkim Towarzystwie Alzheimerowskim bezpośrednio z chorymi i ich opiekunami. Współautorka kilku zeszytów ćwiczeń funkcji poznawczych dla osób z zespołami otępiennymi.
 • mgr Agnieszka Salon
 • mgr Agnieszka Salon
  mgr Agnieszka Salon
  Ukończyła studia z zakresu neurologopedii i na co dzień zajmuje się pracą z osobami po udarach, urazach mózgu i z zespołami otępiennymi. Pracuje w szpitalu specjalistycznym w Krakowie na oddziale neurologii oraz prowadzi prywatną praktykę. Obszar jej zainteresowań badawczych to ludzie starsi oraz konsekwencje starzenia się społeczeństwa. Zajmuje się również tematem opieki nieformalnej  i sytuacją opiekunów nieformalnych w Polsce. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych, pisze artykuły oraz rozpoczęła studia doktoranckie.
 • mgr Marlena Meyer
 • mgr Marlena Meyer
  mgr Marlena Meyer
  Pierwszy w Polsce trener w innowacyjnym amerykańskim programie edukacji o demencji „Positive Approach to Care™”. Gerontopedagog, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Gdańskiego, dyplomowany nauczyciel Montessori. Tworzy autorskie, dedykowane materiały dydaktyczne do terapii zajęciowej z seniorami na bazie "Montessori Method for Dementia".
 • dr Michał Gwiżdż
 • dr Michał Gwiżdż
  dr Michał Gwiżdż
  Psycholog, rosjoznawca, doktor nauk humanistycznych. Certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwent Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej. Wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Od kilkunastu lat pracuje w krakowskim ośrodku prowadzonym przez Małopolską Fundację Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera.
 • mgr Michalina Marek
 • mgr Michalina Marek
  mgr Michalina Marek
  Logopeda (w trakcie studiów neurologopedycznych), filolog polski, specjalista terapii ręki. Współpracuje z kilkoma domami pomocy społecznej, w których obejmuje terapią logopedyczną dorosłych i seniorów. Prowadzi prywatną praktykę logopedyczną. W centrum jej naukowych zainteresowań znajduje się neurolingwistyka oraz procesy językowe w chorobach dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych. Jest autorką publikacji i czynnym uczestnikiem konferencji krajowych i międzynarodowych.
 • mgr Daniel Wójcik
 • mgr Daniel Wójcik
  mgr Daniel Wójcik
  Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta. Na co dzień zajmuje się diagnostyką neuropsychologiczną i terapią osób starszych we Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim oraz poradni zaburzeń pamięci „Anima” w Wałbrzychu. Współautor i realizator projektów skierowanych do osób starszych z otępieniem i zagrożonych otępieniem. Członek zarządu Dolnośląskiej Fundacji Alzheimerowskiej, która od dwóch lat organizuje, m.in. bezpłatne badania pamięci dla wrocławskich seniorów. Absolwent studiów podyplomowych „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński.
 • mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska
 • mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska
  mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska
  Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, filolog. Na co dzień zajmuje się głównie psychoterapią. Pracuje m.in. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu na oddziale ogólnopsychiatrycznym z częścią psychogeriatryczną oraz w Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego. Prowadzi również diagnostykę neuropsychologiczną i treningi funkcji poznawczych dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy „Na Ciepłej” oraz grupę wsparcia dla opiekunów osób chorujących na choroby neurodegeneracyjne.
 • dr Katarzyna Kissimova-Skarbek
 • dr Katarzyna Kissimova-Skarbek
  dr Katarzyna Kissimova-Skarbek
  Dr Katarzyna Kissimova-Skarbek jest absolwentką Wydziału Cybernetyki Ekonomicznej, Moskiewskiego Instytutu Zarządzania (aktualnie: Państwowy Uniwersytet Zarządzania w Moskwie). W listopadzie 1981 roku w tejże uczelni uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych za pracę na temat procesowego podejścia do rozwoju struktur zarządzania. W 1994 roku ukończyła w Harvard School of Public Health (Harvard Center for Population and Development Studies) dwa specjalistyczne kursy dotyczące analiz ekonomicznych inwestycji medycznych i oceny obciążenia schorzeniami społeczeństw w jednostkach DALY. Po ukończeniu studiów doktoranckich pracowała w Instytucie Ekonomii Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii w Zakładzie Zarządzania Gospodarką Narodową. Od 1991 pracuje w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Prowadzi zajęcia w obszarach: ekonomika zdrowia, koszty obciążenia chorobami, analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia, kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, koszty wytwarzania usług w ochronie zdrowia.
 • mgr Szymon Chrobak
 • mgr Szymon Chrobak
  mgr Szymon Chrobak
  Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w specjalności muzykoterapia. Zajmuje się muzykoterapią skierowaną głównie do seniorów z zespołami otępiennymi w ośrodkach stałego i dziennego pobytu, w tym w Dziennym Domu Pomocy „Na Ciepłej”, Domu Seniora "Angel Care" oraz w Bonifraterskim Centrum Opieki Hospicyjnej we Wrocławiu. Podejmuje również działania na rzecz aktywizacji osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zarejestruj się!
Organizator

AKADEMIA OPIEKUNÓW powstała, aby wspierać osoby, firmy
i instytucje, działające w obszarze opieki domowej dla seniorów. Naszą misją jest przekazywanie specjalistycznej wiedzy opiekunom zawodowym i rodzinnym w przystępnej i praktycznej formie. W tym celu tworzymy autorskie programy aktywizacji osób niesamodzielnych - szczególnie seniorów, cierpiących na choroby otępienne, rozpowszechniamy wiedzę o demencji i uczymy pozytywnego podejścia do opieki.

>>>

Naszą Akademię tworzy zespół ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzimy szkolenia
i warsztaty, podczas których koncentrujemy się na rozwiązywaniu codziennych problemów i trudności, jakie niesie ze sobą opieka oraz na praktycznych aspektach pracy opiekunów. Organizujemy również spotkania tematyczne, konferencje i sympozja, zapraszając do współpracy naukowców i praktyków różnych specjalizacji, w tym neurologów, biologów, dietetyków, fizjoterapeutów, psychologów.

W naszej pracy stosujemy urozmaicone metody dydaktyczne. Poza szkoleniami i warsztatami stacjonarnymi, prowadzimy również szkolenia e-learningowe, nagrywamy filmy instruktażowe i organizujemy telefoniczne dyżury eksperckie. Materiały dydaktyczne publikujemy na specjalnie do tego celu przeznaczonej edukacyjnej platformie internetowej.

Organizujemy również spotkania tematyczne, warsztaty, sympozja, zapraszając do współpracy naukowców
i praktyków różnych specjalizacji, w tym neurologów, biologów, dietetyków, fizjoterapeutów i innych.

www.akademiaopiekunow.pl

<<<
PATRON HONOROWY
Patronat Honorowy:
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
PATRON MEDIALNY
Patronat Medialny:
tematy.eu
PARTNERZY STRATEGICZNI
PARTNERZY MERYTORYCZNI
PARTNERZY WYDARZENIA