09.11.2017
Małgorzata Dzienniak w gronie prelegentów Sympozjum
Podczas trzeciej sesji tematycznej Sympozjum – „Aktywizacja” mgr Małgorzata Dzienniak przybliży uczestnikom proste ćwiczenia funkcji poznawczych.
Małgorzata Dzienniak jest psychologiem klinicznym i neuropsychologiem. Jej głównym obszarem zainteresowań jest diagnostyka i terapia zespołów otępiennych. Od 12 lat pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Łódzkim Towarzystwie Alzheimerowskim bezpośrednio z chorymi i ich opiekunami. Mgr Dzienniak jest także współautorką kilku zeszytów ćwiczeń funkcji poznawczych dla osób z zespołami otępiennymi.

Podczas Sympozjum Małgorzata Dzienniak wygłosi wykład pt. „Ćwiczenia funkcji poznawczych jako jedna z form organizacji czasu dla pacjentów na różnych etapach zaawansowania zespołu otępiennego”. Stopniowo nasilające się zaburzenia uwagi, pamięci, funkcji wzrokowo-przestrzennych i wykonawczych skutkują coraz mniejszą aktywnością, wycofaniem z relacji, niepokojem i zaburzeniami zachowania. Przed opiekunem staje coraz trudniejsze zadanie zagospodarowania czasu choremu w taki sposób, który będzie dostosowany do jego możliwości i ograniczeń.

Wystąpienie ma na celu przedstawienie podstawowych celów i zasad prowadzenia treningu funkcji poznawczych oraz pokazanie przykładowych ćwiczeń, które można wykonywać z chorymi na poszczególnych etapach chorób otępiennych.

Więcej informacji na temat prelegentów można znaleźć TUTAJ
Zarejestruj się!
powrót do listy aktualności