Program 2017

8:30 - 9:30
Rejestracja uczestników
9:30 - 9:40
dr Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej
Tomasz Piłat, Dyrektor Akademii Opiekunów
Otwarcie Sympozjum
9:40 - 10:00
mgr Agnieszka Salon
Starość. Społeczne i kulturowe konsekwencje starzenia się.
OPIEKA
10:00 - 10:20
mgr Marlena Meyer
Co się dzieje w świecie opieki, o czym musimy wiedzieć?
10.20 - 10.50
prof. Tadeusz Parnowski
Zaburzenia zachowania w otępieniu – jak sobie radzić?
10.50 - 11.15
dr Michał Gwiżdż
Praca z członkami rodziny chorego na przykładzie Grupy Wsparcia dla Opiekunów
11.15 – 11.30
Przerwa kawowa
11.30 - 11.55
mgr Daniel Wójcik
Zaburzenia nastroju w przebiegu chorób otępiennych
11.55 - 12.10
Dyskusja panelowa
12.10 - 12.20
Prof. Jerzy Vetulani - wspomnienie
12.20 - 12.35
Przerwa kawowa
KOMUNIKACJA
12.35 – 12.55
mgr Marlena Meyer
"O czym nas nie uczą?" Relacja z sympozjum “Jak uzupełnić lukę edukacyjną w opiece w demencji?", Positive Approach to Care, sierpień 2017, Londyn
12.55 – 13.15
mgr Michalina Marek
Rola komunikacji językowej w procesie terapeutycznym otępienia typu Alzheimerowskiego
13.15 – 13.45
dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
Najbliższa mi osoba ma chorobę otępienną - co to dla mnie oznacza?
13.45 – 14.00
Dyskusja panelowa
14.00 – 15.00
Przerwa na lunch
AKTYWIZACJA
15.00 – 15.20
mgr Marlena Meyer
Sześć kawałków układanki, czyli dlaczego nam nie wychodzi?
15.20 – 15.50
mgr Małgorzata Dzienniak
Ćwiczenia funkcji poznawczych jako jedna z form ogranizacji czasu na różnych etapach zaawansowania zespołu otępiennego
15.50 – 16.10
dr hab. n. med. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
Zaburzenia zachowania oraz zaburzenia psychotyczne i afektywne w demencji
16.10 – 16.40
mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska, mgr Szymon Chrobak
Centrum Spotkań - nowa forma zintegrowanego wsparcia osób z demencją i ich rodzin
16.40 – 17.00
Dyskusja panelowa
17.00 - 17.30
dr Katarzyna Kissimova-Skarbek
Wykład podsumowujący – Koszty obciążenia społeczeństw chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia
17.30 – 17.45
Zakończenie