04.12.2017
Jakie są koszty obciążenia społeczeństw chorobą Alzheimera?
O finansowych skutkach chorób otępiennych opowie podczas swojego wykładu dr Katarzyna Kissimova-Skarbek.
Dr Katarzyna Kissimova-Skarbek jest absolwentką Wydziału Cybernetyki Ekonomicznej Moskiewskiego Instytutu Zarządzania (aktualnie: Państwowy Uniwersytet Zarządzania w Moskwie). W listopadzie 1981 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. W 1994 roku ukończyła w Harvard School of Public Health dwa specjalistyczne kursy dotyczące analiz ekonomicznych inwestycji medycznych i oceny obciążenia schorzeniami społeczeństw w jednostkach DALY.

Po ukończeniu studiów doktoranckich pracowała w Instytucie Ekonomii Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. Od 1991 r. pracuje w Instytucie Zdrowia Publicznego (Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Prowadzi zajęcia w obszarach: ekonomika zdrowia, koszty obciążenia chorobami, analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia, kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, koszty wytwarzania usług w ochronie zdrowia.

Podczas III modułu wykładowego „Aktywizacja” dr Kissimova-Skarbek w wykładzie podsumowującym Sympozjum opowie o kosztach obciążenia społeczeństw chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia.
Zarejestruj się!
powrót do listy aktualności