24.11.2017
Społeczne i kulturowe konsekwencje starzenia się na Sympozjum
Bardzo miło nam poinformować, że do grona prelegentów Sympozjum dołączyła mgr Agnieszka Salon.
Agnieszka Salon ukończyła studia z zakresu neurologopedii i na co dzień zajmuje się pracą z osobami po udarach, urazach mózgu i z zespołami otępiennymi. Pracuje w szpitalu specjalistycznym w Krakowie na oddziale neurologii oraz prowadzi prywatną praktykę. Obszar jej zainteresowań badawczych to ludzie starsi oraz konsekwencje starzenia się społeczeństwa. Agnieszka Salon zajmuje się również tematem opieki nieformalnej i sytuacją opiekunów nieformalnych w Polsce. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych, pisze artykuły oraz rozpoczęła studia doktoranckie.

Nasilający się proces starzenia się społeczeństwa na świecie, w tym również w Polsce, zmusza do refleksji nad konsekwencjami tego zjawiska. Coraz większa liczba osób starszych powoduje wzrost ich znaczenia w społeczeństwie, zmianę postaw wobec seniorów a także ich zachowań. Podczas wykładu „Starość. Społeczne i kulturowe konsekwencje starzenia się” Agnieszka Salon omówi kwestie związane z:

  • samotnością osób starszych,

  • starością w kontekście choroby,

  • niepełnosprawnością osób starszych oraz wynikającej z niej potrzeby opieki.


Pełny program Sympozjum „Z Tobą dam radę!” można znaleźć TUTAJ.
Zarejestruj się!
powrót do listy aktualności